Ko smo mi?

Markat media je Osnovana 2010. godine sa idejom da vam ponudi više, bolje, drugačije. mi smo marketing agencija sa drugačijim pristupom, postojimo punih devet godina. to je jedan od razloga zbog čega poštujemo vaše želje i ispunjavamo rokove. raznovrsnost brendova sa kojima radimo daje nam snagu i podršku da gledamo napred i radimo na stalnom napretku i razvoju. naš moto: „za pravu ideju nema malog budžeta“.
Naš neumoran i kreativan tim osmehom boji vaš dan u radostan…

 

 

Planiranje i Markat media

Medija plan kao važan
segment poslovanja

Kada se govori o marketingu i planiranju nemoguće ih je razdvojiti. Zato što ne mogu jedno bez drugog. Oni su zajedno svuda, ruku pod ruku. Pre nego što postanemo previše ozbiljni i poslovni, važno je napomenuti da je za oba ova segmenta neophodna kreativnost. Ta razigrana i vesela kreativnost koja nam omogućava da svakodnevno pomeramo granice sopstvenog poslovanja.

Planiranje kao nezaobilazan deo svakog poslovnog procesa kod nas ima jednu razigranu, ali opet ozbiljnu i posvećenu notu. Pored standardnog i svakodnevnog planiranja kod nas se odvija još jedan njegov oblik… Pogodili ste! Media planning kao sastavni deo marketing strategije.

Medija planiranje se zasniva na prikupljanju činjenica o proizvodu, tržištu na kome se proizvod plasira (ciljnoj grupi, trenutnoj poziciji proizvoda i njegovim mogućnostima) kao i činjenicAMA o medijima koje prate ciljne grupe. Treba obratiti posebnu pažnju na odabir medija, period oglašavanja i troškove medijske/reklamne kampanje.

Reklamna/medijska kampanja sadrži tri osnovna elementa: istraživanje, kreativu i medija plan.

Istraživanje je sistem aktivnosti koje se sprovode na terenu kako bi se za odgovarajući proizvod, koji je predmet kampanje, utvrdile karakteristike ciljne grupe ili ciljnog tržišta. Na osnovu konkretnog istraživanja kreira se plan za sprovođenje celokupne kampanje.

Kreativa na osnovu informacija dobijenih od sprovedenog procesa istraživanja treba da osmisli reklamnu kampanju za konkretni proizvod (osmišljavanje/kreiranje poruke i njenog vizuelnog izgleda).

Medija plan je napravljen na osnovu odgovarajućih demografskih podataka definisanih za određenu reklamnu kampanju koji podrazumeva i adekvatan izbor medija u skladu sa ciljevima kampanje. Bitni segmenti medija plana su period oglašavanja (vremenski period tačno određeni datum početka i završetka), budžet, kako će navedena sredstva biti utrošena, sprovođenje kampanje (prosleđivanje oglasa i dispozicija emitovanja izabranim medijima) i vrednovanje kampanje (post-evaluacija). Kroz naše višegodišnje iskustvo u medija planiranju usavršili smo postizanje idealne ravnoteže između frekvencije i dometa.

Naše kolege medija planeri su veoma kreativni i duhoviti. Oni će sprovođenje vaše kampanje pretvoriti u nezaboravnu i efektnu saradnju. Mi smo tu i čekamo Vaše upite i zahteve da ostvarimo Vaše ciljeve i napravimo nešto vredno pomena i pamćenja.

Šta radimo?

Osmišljavamo strategiju komunikacije za vaš brend. Komunikacija sa potrošačem mora biti efikasna, drugačija, konkretna i optimalna. Idealnu strategiju za Vas realizujemo kroz raznovrstan spektar naših usluga i aktivnosti. Naš posao nije samo da omogućimo pozicioniranje brenda na tržištu, već i njegov opstanak uz inovativne i savremene alate. Zato, ne oklevajte, nego već danas zakažite sastanak sa našim stručnim timom i obezbedite Vašem brendu put ka vrhu.

Naš cilj...

Disciplina, red, rad, rok, kreativnost, inovativnost, poštovanje, trend, standard, uspeh, opstanak i rast. Poslovna posvećenost dok vodimo vaš brend ka uspehu.  Zajednički razvoj uz konstantnu inovaciju i napredak bez odstupanja i odustajanja od osnovnih načela. „Moguće je, kada je Vaš cilj u našim rukama.“